کد خبر: ۷۶
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۰:۳۵
ارتباط معرفتی با شهدا اختلافات و مشکلات جامعه را برطرف می‌کند و می‌تواند در روند حل مشکلات تأثیر داشته باشد.

حاج محسن: دعا کنید شهید شومدبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تحریمهای وضع شده علیه ایران، توسط آمریکا بیخاصیت شده بود و ادامه این وضع باعث ایجاد سر و صدا و نارضایتی بین کشورهای اروپایی و متحدین آمریکا بود.

محسن رضایی در مراسم یادواره سرداران و شهدای سادات روستای اورازان طالقان که با حضور خانواده شهدا و ایثارگران برگزار شد اظهار داشت: شهدا پرچم طالقان برافراشته کرده و زیبایی خاصی به این منطقه بخشیدند.

وی افزود: قریب به 30 سال است که از شهادت این عزیزان میگذرد و حضور پر رنگ مردم در این مراسم نشان میدهد که شهدا زنده بوده و ما مدیون شهدا هستیم.

رضایی با اشاره به تلاش برخی برای ایجاد تفرقه و ایجاد فضای دوقطبی بین مردم کشور افزود: عده‌ای در این شرایط فضا را به سمت دوقطبی شدن پیش بردند و این فضا برای بهره‌‌برداری در انتخابات مجلس استفاده کردند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه زنده بودن شهدا در این مراسم کاملاً مشهود است، گفت: کسانی که توانایی دیدن آنها را نداریم آثارشان در جامعه وجود دارد و این ارتباط نشان از زنده ماندن شهدا است.

سرلشکر پاسدار رضایی با اشاره به تشییع باشکوه شهدای غواص و حضور میلیونی مردم ایران در این مراسم، اظهار داشت: حضور گسترده و شورانگیز مردم در مراسم تشییع جنازه شهدای غواص نشان داد که شهدا زنده است و این اتفاق در همان روزی به وقوع پیوست که وزیر امور خارجه آمریکا در مذاکرات هستهای برای ایران طاقچه بالا گذشته و در حال به بنبست کشاندن مذاکرات بود.

وی با اشاره تأثیرگذاری حضور باشکوه مردم در تشییع جنازه شهدای غواص و تأثیر آن در روند مذاکرات تأکید کرد: بعد از حضور مردم در تشییع شهدای غواص جان کری وزیر امورخارجه آمریکا اعلام کرد که موضوع PMD و بازرسی از تأسیسات نظامی ایران برای ما حل شده است و این قضیه برای ما مهم نیست.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به لزوم مطالعه کامل وصیتنامه شهدا توسط جوانان امروزی گفت: جوانان باید زندگینامه و وصیتنامه شهدا را بخوانند و ارتباط جوانان امروزی و شهدا ارتباطی معرفتی بوده و این ارتباط از نوع احساسی نباشد.

رضایی با بیان اینکه ارتباط معرفتی با شهدا اختلافات و مشکلات جامعه را برطرف میکند، تصریح کرد: همه اینها میتواند در روند حل مشکلات تأثیر داشته و ارتباط با شهدا بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه در زمینه جمعآوری وصیتنامههای شهدا و پیروی از خواستههای آنها کوتاهیهایی صورت گرفته است، گفت: متأسفانه در این زمینه کمکاریهایی صورت گرفته که امیدواریم مبلغان و پژوهشگران در این زمینه بیشتر تلاش کنند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: شهدا هم برای خود و خانواده و هم برای کشور زنده هستند.
رضایی با اشاره به تأثیر رشادتها و جانفشانیهای شهدا در روند مذاکرات هستهای بین ایران و 1+5 گفت: در مذاکرات اخیر آمریکا بر سر یک چهار راه تردید قرار گرفته بود.

وی افزود: آمریکا کشوری بزرگ بوده و علیرغم تمامی تلاشهایی که از جانب این کشور برای ایجاد فشار بر روی ملت ایران گذاشت ناموفق بود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از کسانی که در یادداشتها و مقالات خود بیان میکردند که در وضعیت شعب ابیطالب هستیم، گفت: تحریمهای وضع شده توسط آمریکا بیخاصیت شده بود و ادامه این وضع باعث ایجاد سر و صدا و نارضایتی بین کشورهای اروپایی و متحدین آمریکا بود.

رضایی با اشاره به زحمات تیم مذاکرهکننده هستهای از 12 سال قبل تاکنون تصریح کرد: ادامه وضع موجود برای آمریکا قابل قبول نبود و فشار متحدان آمریکا باعث شد که این وضعیت تغییر نماید.

وی با اشاره به راهدیگر ایجاد تردید در آمریکا گفت:‌ موضوع دیگری که آمریکا را دچار تردید کرد لایحه تشدید تحریمها توسط کنگره بود که برخی نظامیان از وقوع جنگ در زمان تصویب تشدید تحریمها در کنگره واهمه داشتند و این طرح نیز ناموفق از کار درآمد.

وی با بیان اینکه عقبنشینی آمریکا نیز باعث بیآبرویی کشور نزد عام و خاص میشد گفت: عقبنشینی نیز برای آمریکا در این موضوع باعث بیآبرویی این کشور در سطح دنیا میشد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد توافق ایران و گروه 1+5 و عقبنشینی این کشور در مورد جمهوری اسلامی ایران گفت: درست است که آمریکا در میز مذاکرات در مقابل جمهوری اسلامی ایران عقبنشینی کرده است اما باید دید این عقبنشینی دوستانه بوده و یا برای تغییر سنگر و ضربه زدن از کانالی دیگر است.

رضایی با اشاره به لزوم هوشیاری در مورد این موضوع تصریح کرد: آمریکا ناچار به عقبنشینی در مقابل موضوع هستهای شده و این تو دهنی محکمی از سوی ملت ایران بر دهن آمریکا بود.

وی با بیان اینکه این عقبنشینی از اقتدار ملت ایران است گفت: ایستادگی و رهبری مقام معظم رهبری در مقابل آمریکا نشان از اقتدار ملت ایران دارد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مذاکرات هستهای متعلق به دولتها نیست، گفت: علائم دوستانه و یا فریبکارانه در متن توافقنامه باید به دقت بررسی شود.

رضایی با بیان اینکه سخنان عدهای در کسب پیروزی و شکست در مذاکرات اهمیتی ندارد، گفت: بحث این است که آمریکاییها ناچار شدند در مقابل ایستادگی ملت ایران و تلاش هستهای دانشمندان ما بر سر یک چهارراه قرار گیرند

بحث این است که آمریکایی‌ها ناچار شدند در مقابل ایستادگی ملت ایران و تلاش هسته‌ای دانشمندان ما بر سر یک چهارراه قرار گیرند
و این عقبنشینی آمریکا ناشی از اقتدار ملت ایران و شهادتطلبی جوانان ما و از رهبری دقیق مقام معظم رهبری است که طی 12 سال گذشته انجام شده است.

وی با بیان اینکه ایستادگی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران طی 12 سال مجبور به پذیرش ایران توسط قدرتهای بینالملل شد، اظهار داشت: این اقتدار و عزت باعث شد این کشورها و قدرتهای بینالمللی در یک طرف در پای میز مذاکره با ایران قرار گرفته و زمان مذاکرات باعث خسته شدن و شکست خوردن آنها در مقابل ایران شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به عقبنشینی آمریکا در این مذاکرات افزود: آنها ناچار به عقبنشینی در مقابل جمهوری اسلامی ایران شدند ولی لازم است که حواسها برای تشخیص عقبنشینی دوستانه و یا مغرضانه جمع شود و این عقبنشینی برای این است که از سنگر دیگر به ما فشار بیاورند.

رضایی با اشاره به اینکه باید ببینم آیا عوامل فریبکارانه یا دوستانه در این عقبنشینی وجود دارد، گفت: تشخیص این علائم دوستانه و یا فریبکارانه باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به لزوم مطالعه متن دقیق توافقنامه گفت: متن توافقنامه نشان میدهد که این عقبنشینی، عقبنشینی فریبکارانه است و محدودیتهای ایجاد شده در این مذاکرات نشان از تلاش آمریکا برای ضربه زدن از سنگر دیگری است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نشانههای فریبکارانه آمریکا در متن توافقنامه گفت: محدودیتهای زمانی ایجاد شده برای هیچ منطقی سازگار نیست و اگر آمریکاییها قصد رفاقت داشتند ایجاد اینگونه محدودیتها لازم نبود.

وی با اشاره به بند «ماشه» در متن توافقنامه گفت: اگر آژانس انرژی هستهای گزارشی از فعالیت ایران دهد تحریمها برگشتپذیر هستند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه عقبنشینی آمریکا در این مذاکرات خصمانه است، گفت: آمریکا به دنبال ایجاد جنگ نیابتی از طریق درگیر کردن کشورهای عربستان، اسرائل و ترکیه است.

رضایی با بیان اینکه اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله به ایران پذیرفتنی نیست، گفت: در صورتی که اسرائیل چنین اقدامی را انجام دهد ما آن را از چشم آمریکا دیده و جواب آمریکا و رژیم صهیونیستی را میدهیم.

وی با بیان اینکه آمریکا باید پاسخگوی هرگونه اقدام توسط رژیم صهیونیستی و سایر کشورها باشد، گفت: هر اقدامی که توسط اسرائیل و سایر کشورها انجام شود آمریکا نیز در آن شریک بوده و باید در این زمینه پاسخگو باشد.

رضایی افزود: ترکیه را نیز وادار کردند که از شمال وارد سوریه شده و این نشان از عقبنشینی خصمانه آمریکا دارد.

وی با بیان اینکه این مسائل باید توسط روشنفکران، سیاستمداران و نمایندگان مجلس تجزیه و تحلیل شود، گفت: عقبنشینی آمریکا از مواضع خود موفقیت بزرگی برای ما است ولی اوباما خواست که با این کار آمریکا را از یک باتلاق نجات دهد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حضور هیئتهای اقتصادی در کشور برای سرمایهگذاری بیان کرد: کشورهای اروپایی به ایران بیایند اما باید کار عملی انجام داده و با تبلیغات کار از پیش نمیرود.
رضایی افزود: این کشورها هر وقت در ایران سرمایهگذاری کرده و فناوریهای خود را در کشور مستقر کردند ما میپذیریم که به دنبال کمک به ملت ایران هستند.
کشورهای اروپایی به ایران بیایند اما باید کار عملی انجام داده و با تبلیغات کار از پیش نمی‌رود. رضایی افزود: این کشورها هر وقت در ایران سرمایه‌گذاری کرده و فناوری‌های خود را در کشور مستقر کردند ما می‌پذیریم که به دنبال کمک به ملت ایران هستند.

وی با بیان اینکه شرایط نباید به گونهای باشد که آنها برای هر دلار آورده 10 دلار سود ببرند، گفت: ما باید ببینیم که هدف آنها عقبنشینی دوستانه بوده و صرفاً جهت کسب منفعت و نجات اقتصاد خود نباشد.

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه این مسائل نباید جناحی و حزبی تحلیل شود، گفت: هر کس نباید از جانب حزب و جناح خود به این موضوع نگاه کرده بلکه باید به این موضوع به صورت منافع ملی نگاه کنیم.

وی با اشاره به تلاش کشورهای 1+5 برای مذاکره با ایران گفت: این کشورها در باتلاق گرفتار شده بودند و اعلام کردند که حاضریم در بالاترین سطح با شما مذاکره کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره اینکه خون شهدا و زحمات جانبازان مظلوم دفاع مقدس باعث اعتلای ایران اسلامی شد افزود: تمامی این عوامل دست به دست هم داد تا در مجامع بینالمللی ایران حائز جایگاه و اهمیت شود.

رضایی با بیان اینکه همه آرزوی ما نیز شهادت است، گفت:‌ دعا کنید من نیز به برادران شهیدم بپیوندم.

وی با بیان اینکه بیان اینگونه سخنان نشانه سهمخواهی برای خانواده شهدا و بالا بردن انتظارات نیست گفت:‌خانواده شهدا از هیچکس طلبکار نیست و نیازی به پول، ماشین و امکانات ندارد

رضایی با اشاره به تلاش برخی برای ایجاد تفرقه و ایجاد فضای دوقطبی بین مردم کشور افزود: عدهای در این شرایط فضا را به سمت دوقطبی شدن پیش بردند و این فضا برای بهره‌‌برداری در انتخابات مجلس استفاده کردند.

وی گفت: همه ما باید به فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری توجه کرده و پشت سر ایشان وحدت را حفظ کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تلاش آمریکاییها و دسیسه جدید این کشور گفت: آمریکاییها مطمئن بودند که با بنبستی که در مذاکرات هستهای درست میکنند در داخل یک عده به جان هم افتاده و پشت سر مذاکرهکنندگان خالی شده و آنها دچار ضعف شوند.

رضایی در پایان با اشاره به تلاش آمریکا برای ایجاد فتنه جدید در کشور افزود: آنها در نظر داشتند چیزی شبیه فتنه 88 را در کشور طراحی کنند که این موضوع با نقش مؤثر رهبری در نطفه خفه شد.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: