کد خبر: ۸۳
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۱:۱۲

مشاور استاندار و مدیرکل روابط عمومی استانداری خوزستان معتقد است: استفاده از ظرفيت​‌هاي فرهنگي، هنري و مذهبي استان موجب چرخش پول در استان ميشود.

با اشاره به صدور بخشنامه و دستورالعمل استاندار خوزستان در خصوص استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان خوزستان در برگزاری همایشها، جشنوارهها و... اظهار كرد: اين بخشنامه در راستاي سياست حمايت از كالاها، توليدات و خدمات داخلي استان است.

وی عنوان کرد: يكي از راههاي حمايت از توليدكنندگان اين است كه براي توليدات و خدمات بازار مصرف فراهم شود و چه بازار مصرفي مناسبتر از بازارهاي خود استان؟ ضربالمثلي هست كه ميگويد حق همسايه بر گردن همسايه است. يعني كالاهاي توليدي استان در وهله اول بايد در بازارهاي استان توليد و در استان مصرف شوند و بعد به بازار خارج از استان مراجعه شود.

او تاکید کرد: نبايد كالاهاي توليد خودمان را كنار بگذاريم و از توليدات ديگر استان​‌ها استفاده كنيم. مگر در موارد ضروري. به هر تقدير اين فرهنگ بايد اصلاح شود.

مشاور استاندار خوزستان همچنین توضيح داد: ما دو نوع كالا داريم؛ كالاهاي مادي و کالاهای فرهنگي که شامل جشنوارهها، سمينارها، نمايشگاهها، فيلمها، كتابها و غيره هستند. در استان ما تولیدات فرهنگی به خاطر تنوع اقوام و فرهنگهاي مذهبي، قومي و ملي زياد است.

وی افزود: در واقع هدف اصلی اين است كه در راستاي سياست حمايت از توليدات داخلي استان ما توليدات فرهنگي را نيز تقويت كنم. اين موضوع شامل هنرمندان، نويسندگان، مجريان برنامههاي فرهنگي، اصحاب مطبوعات و هر كسي كه به نوعي در ارتباط با توليدات مذهبي، فكري و فرهنگي است.

درویش گفت: براي مثال وقتي قرار است جشنوارهاي يا سمیناري را برگزار كنيم بايد عوامل دستاندركار اين جشنواره را از نيروهاي داخلي استان انتخاب كنيم ولو اين كه امكانات ضعيفتر باشد. همچنين سازمانها،ادارات و شركتهاي خصوصي و دولتي كه آگهيهاي تبليغاتی و رپورتاژ دارند سعي كنند مطبوعات محلي را در الويت قرار دهند. البته ما نميگويم كه ملي فكر نكنند بلکه بحث اصلي تقدم و الويت دادن است چراكه موجب تقويت و حمايت ميشود.

مدیرکل روابط عمومی استانداری خوزستانیادآوری کرد: وقتي هنرمندان، مجريان و اصحاب رسانه بنيه قوي پيدا كردند شايد ديگر نيازي به اين مقدار توجه نباشد چون خودشان ميتوانند روي پاي خودشان بایستند. در مجموع بنا بر این است که توليدكنندگان فرهنگي درون استان نسبت به خارج از استان الویت داشته باشند.

او با اشاره این که ظرفيت فرهنگی خوبی در استان خوزستان وجود دارد اظهار کرد: هر ساله جشنوارهها و سمينارهاي زيادي در استان برگزار ميشود و ما نيروهاي بسيار خوب و توانمندي در استان داريم. به عنوان مثال مجرياني داريم كه حتي در سطح ملي مطرح هستند. نيروهاي كيفي در استان كم نداريم. پس بايد از آنها استفاده ششود.

درويش تاکید کرد: استفاده از نيروهاي درون استان موجب چرخش پول ميشود. وقتي پول در استان به چرخش در بيايد و از استان خارج نشود مسلما اين پول دست به دست ميشود.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: