آرشیو نظرسنجی
نظرسنجی
آیا به دمایی که از سوی سازمان هواشناسی اعلام می شود اعتماد دارید؟
بله
خیر

آیا به دمایی که از سوی سازمان هواشناسی اعلام می شود اعتماد دارید؟