آرشیو نظرسنجی
آیا به دمایی که از سوی سازمان هواشناسی اعلام می شود اعتماد دارید؟
بله
8%
خیر
92%

آیا به دمایی که از سوی سازمان هواشناسی اعلام می شود اعتماد دارید؟