اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح
۰۵:۵۳:۳۷
طلوع افتاب
۰۷:۱۴:۴۳
اذان ظهر
۱۳:۲۲:۲۱
غروب آفتاب
۱۹:۲۹:۱۷
اذان مغرب
۱۹:۴۵:۳۳