اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح
۰۵:۴۰:۲۰
طلوع افتاب
۰۷:۰۱:۳۷
اذان ظهر
۱۳:۰۹:۵۲
غروب آفتاب
۱۹:۱۶:۲۶
اذان مغرب
۱۹:۳۲:۴۱