اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح
۰۵:۲۲:۲۵
طلوع افتاب
۰۶:۴۶:۴۸
اذان ظهر
۱۲:۰۱:۳۴
غروب آفتاب
۱۷:۱۴:۵۱
اذان مغرب
۱۷:۳۲:۱۸