شانزدهمین جلسه گروه هنرهای تجسمی « ساعت هفت » برگزار می شود
شانزدهمین جلسه گروه هنرهای تجسمی « ساعت هفت » با موضوع هنر در شهر – چرایی ، چگونگی و گرایش ، پنج شنبه مورخ 8/5/94 ساعت 7 عصر در محل موزه هنرهای معاصر اهواز برگزار می شود .

میهمان ویژه این برنامه ، آرش سمیعی ، کارشناس ارشد مرمت شهری و مدرس دانشگاه از خوزستان می باشد .

از علاقه مندان در خواست می گردد جهت شرکت در نشست ، کاغذ و ابزار ترسیم به همراه داشته باشند .