امام جمعه هفتگل:
فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای لازمه زندگی است
امام جمعه شهرستان هفتگل خواستار حمایت مسئولین نسبت به اشتغال و جذب جوانان مهارت آموخته شد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در خطبه های نمازجمعه با اشاره به هفته مهارت و فناوری، فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای و کسب مهارت را لازمه زندگی امروز دانست و با ذکر حدیثی از امام علی (ع)، قیمت انسان ها را به مهارت آنان عنوان کرد.
وی ضمن ترغیب جوانان به فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای بر فعالیت آنان در توسعه فعالیت های صنایع دستی، کشاورزی در قالب تشکیل تعاونی تاکیدکرد و از مجموعه مراکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان که در این مسیر تلاش می کنند، تقدیروتشکر کرد.